Provozní podmínky

 1. Inzerce.pneumagazin.cz je inzertní server, který je provozován Pavlem Srpem, IČ: 71983848 (dále jen provozovatel).
 2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru Inzerce.pneumagazin.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky služby či movité věci, bez úmyslu poškodit třetí osobu nebo provozovatele.
 3. Komerční a soukromá inzerce. Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní (podnikatelský) inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé.
 4. Zveřejnění inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu na serveru https://inzerce.pneumagazin.cz. Tento souhlas zahrnuje i případné využití inzerátu v rámci propagace serveru https://inzerce.pneumagazin.cz.
 5. Nezveřejnění nebo smazání inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:
  • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje provozovatele,
  • inzeráty, které nejsou v souladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
  • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 30 dní.
  • Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.
 6. Ochrana osobních údajů a autorských práv. Osobní údaje uživatelů se provozovatel zavazuje zpracovávat v souladu s platnými zákony a s vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k celé databázi inzerátů na serveru https://inzerce.pneumagazin.cz.
 7. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru Inzerce.pneumagazin.cz i bez předchozího upozornění uživatele.
 8. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru Inzerce.pneumagazin.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.